Bilder

Om Giuliano sine bilder:

Giuliano sine bilder handler om det å være et menneske, om vår polare verden og om det universelle selvet. Giuliano er bl.a. opptatt av å fortelle om de tolv kosmiske arketypene som grunnleggende energier i universet. Disse energiene er virksomme og manifesterer seg i alle mennesker og i ellers alt som eksisterer i den fysiske verden. ”Det som er oppe er lik det som er nede og det som er ute er lik det som er inne” heter det. Makrokosmos og mikrokosmos avspeiler hverandre og mennesket er en del av deres evige avspeiling. 

Bildene til Giuliano handler om kropp og sjel, to tilsynelatende motsetninger som på grunn av tiden streber etter gjenforening for å bli ett med ånden. Tiden får oss til å tro at begjær er et minne om glede og at frykt er et minne om smerte. Når vi oppdager at vår essens er evig og at vi er hologrammer av universet, først da kan vi se på den fysiske verden og livet på en ny måte uten frykt og begjær.

Giuliano bruker ofte masker for å fremheve den viktigste delen av vår personlighet. En maske beskytter oss og gjør oss anonymer. En maske skjuler hvem vi er og samtidig avslører vår psykisk konflikt.

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •