Sankt'Hans feiring -1990

Sommersolverv og Sankthans

 

To viktige begivenheter som er knyttet til sommer er sommersolverv og Sankthans. Astronomisk er sommersolverv tidspunktet når Jorden er i det punktet av banen, der den nordlige halvkulen heller sterkest mot Solen. Sommersolverv inntreffer enten 21. juni eller 22. juni.  Når Solen står i sør midt på dagen har den sin høyeste høyde over horisonten i året, og det er den dagen som har lengst daglengde. I dagligtale sier man ofte at Solen «snur» på dette tidspunktet. Ved Krepsens vendekrets når Solen opp til senit midt på dagen på dette tidspunktet.

Vi kan si at sommersolverv representerer Solens triumf i det som er den lengste dagen i året, samtidig som den markerer begynnelsen av dens nedgang. Den mystiske kraften som forener himmel og jord blir forsterket på dette tidspunktet takket være Solens kraft og varme. I de fleste europeiske land plukkes det forskjellige urter i forbindelse med sommersolverv. Disse urter blir sett som mirakuløse. Verbena (jernurt) for eksempel, bringer trivsel og lykke, mens Burot ble i middelalderen dyrket hjemme for å holde djevelen unna.

Den 24. juni feires Sankthans, og i det gamle Roma på denne dagen ble det holdt store festmåltider for å feire og hylle gudinnen Fortuna (lykkegudinne). Fortuna var først og fremst gudinne for den absolutte tilfeldighet, og for det gunstige og fornyende kaos. Rike og fattige, frimennesker og slaver møttes på templene og feiret Sankthans sammen. Alle var likestilt og spiste og danset sammen.

Sommersolverv og Sankthans representerer en «kaotisk» periode, hvor kosmos fornyer og gjenskaper seg selv. Denne prosessen gjenspeiles i den konsekvent blanding av de sosiale roller, og i den vending av de etiske normer. De to grunnelementer som fremtrer i dette gunstige kaos er ild og vann, hvor Sol og Måne blir da henholdsvis de tilsvarende grunnprinsipper.

Vann-element til sommersolverv er forbundet med Månen og Krepsen. Det grafiske symbolet til Krepsen består av to spiralformede tegn som står i opposisjon til hverandre, og som ligner på Yin-Yang symbolet. Disse to tegn indikerer liksom de to halvårene som møter hverandre. Det er dogg som representerer vann-element under sommersolvervfeiring. Dogg var i gamle dager kjent for mirakuløse og magiske krefter. Den var for eksempel gunstig for hårvekst, hudpleie og fruktbarhet. Det er derfor at mange unge kvinner «badet» nakne på sankthansaften i de grønne engene som var heldekket med dogg.

Ild-element er forbundet med Solen, og blir symbolisert av bålene som tennes overalt i Europa på sankthansaften. De er Sol-symboler og å tenne på dem betyr å forsterke Solenergien som etter hvert vil avta. Bålene står også for den rensende energi som er gunstig mot onde ånder og sykdommer. Ved sommersolverv opplever vi den tydelig og uunngåelig seieren til lyset over mørket.

 Giuliano Zorza©