Astropsykoterapi

Menneskets største og viktigste oppgave burde være å bli bevisst og utvikle det man egentlig er (eget potensial). Astropsykoterapi er et utmerket verktøy for å løse denne oppgaven. Astropsykoterapi gir oss muligheten til å gjenkjenne vår personlighetens struktur. Med hjelp av Astropsykoterapi blir det mye lettere å forstå vår skjebne når den relateres til vår psykiske dimensjon. Astropsykoterapi er ikke bundet til hvilken som helst form for ideologi og kan derfor brukes som hjelpemiddel av alle leger og terapeuter og kan anvendes i hvilken som helst terapiform. Astropsykoterapi er et effektivt verktøy for å stille en riktig og nøyaktig psykisk diagnose.

 

Astropsykoterapi gir deg mulighet:

 · til å gjenkjenne ditt potensial.

 · til å løse ubevisste blokkeringer som hindrer din tilværelse.

 · til å forstå skjebnens lover og mekanismer.

 · til å gjøre fremskritt i din selvrealiseringsprosess.

 

Astropsykoterapi refererer bl.a. til Sigmund Freuds psykodynamiske teori og til Carl Gustav Jungs personlighetsmodellen.

 

Freud skjelnet mellom ubevisste og bevisste aspekter ved menneskets psyke. Han var på ingen måte den første til å gjøre det. Dette var en nokså utbredt idéstrømning i 1800-tallets Tyskland, og blant andre filosofen Arthur Schopenhauer skrev om det ubevisste før Freud. Det særskilte ved Freud er imidlertid at han utviklet et omfattende system basert på det ubevisste, tilførte det egne originale ideer og forsøkte å vitenskapeliggjøre den.

Freud anså menneskets psyke for å bestå av 3 aspekter eller deler:

 ·    ID (ubevisst)

 ·   Superego (bevisst)

 ·    Ego (delvis bevisst eller prebevisst)

ID er det eneste aspektet ved vår psyke som er tilstede ved fødselen. ID er en utrettelig lyst- og behagskilde som kontinuerlig sender oss impulser og begjær. I stor grad gjelder dette impulser av seksuell eller aggressiv art. ID har absolutt ingen kontakt med bevisstheten eller den virkelige verden og er altså kun opptatt av å tilfredsstille sine impulsive ønsker. ID er også den største delen av psyken. Det meste av våre mentale aktiviteter er vi derfor ikke bevisst klar over.

I Astropsykoterapi er det Månen som er symbol for ID. 

Superego er det bevisste aspektet ved vår psyke som utvikles gjennom oppdragelse og sosialisering i barndommen. Superegos ønsker er på mange måter det motsatte av IDs, da den er vårt moralske skjold som ønsker å hindre oss i å uttrykke begjær og lyster som ikke er sosialt aksepterte.

I Astropsykoterapi er det Saturn som symboliserer Superego. 

Ego er en slags mellomting mellom de to ovenfornevnte aspektene. Den har kontakt med både ID og Superego og har som oppgave å «mekle» mellom disse to kreftene og gjøre begge tilfreds.

I Astropsykoterapi er det Mars som er symbol for Ego. 

 

Jungs personlighetsmodellen er en sirkelformet modell som består av flere lag og kan derfor sammenlignes med en løk.

Det ytterste laget er det bevisste som inkluderer Jeg’et. Jeg’et er nettopp hva som menes med å være bevisst/klar over seg selv og er uunværlig i vår individualiseringsprosess.                                                                            

I Astropsykoterapi er det Mars som symboliserer Jeg’et. 

Det neste laget er det personlige ubevisste med en rekke ubevisste strukturer/forestillinger (komplekser). Blant disse finner vi bl.a.: persona, skyggen, anima og animus. Innholdet i dette laget er unikt for hvert menneske. Hvilke strukturer man har utviklet avhenger av hvilket anlegg og hvilke tilbøyeligheter man har, hva man har opplevd og hvordan man har håndtert sine erfaringer. Persona er vårt forsvar mot omverdenen. Persona er som en maske som vi bruker for å tilpasse oss i vår omgang med verden (se Bergmans film Persona). Skyggen er symbol for våre undertrykte/ubevisste sider, både gode og dårlige. Anima (feminin) og animus (maskulin), er våre indre følgesvenner (den kvinnelige hos mannen og den mannlige hos kvinnen).                              

I Astropsykoterapi er det Månen som symboliserer det personlige ubevisste. Men blant våre ubevisste strukturer og forestillinger er det Saturn som er symbol for både skyggen og persona.  

Det neste laget er det kollektive ubevisste, det vil si det mytologiske og symbolske laget med alle arketyper. Våre ubevisste komplekser er knyttet til arketyper i det kollektive ubevisste.                                                                  

I Astropsykoterapi er det Neptun som symboliserer det kollektive ubevisste.

 

Den innerste kjerne er det arketypiske Selvet, som står for helheten og enheten med personligheten.

 I Astropsykoterapi er det Solen som representerer Selvet. 

 

© Giuliano