ALTERNATIVMESSE i SKIEN 13.nov.2011


Astrologi og helse
Foredraget ble holdt av italieneren Giuliano Zorza, en langt bedre utgave enn Berlusconi. Han foredro om sammenhengen mellom fysiske symptomer og psykiske konflikter. Hvordan man kan bruke denne kunnskapen til å forbedre/jobbe med seg selv for å få et bedre liv. Sykdom kan tilbakeføres til norrønt: Sjuk r= bekymret, sørgende. domr = vesen, væremåte. Mennesket er født med 12 grunnleggende evner. Det kan være evnen til handling, til å etablere forhold, til å forstå følelser osv. Et artig poeng var at kreft aldri oppstår i hjertet. Hvorfor ifølge Zorza: Fordi det eneste som kan trenge kreft tilbake er kjærlighet. Nyrestein var f.eks forsteinede følelser. Astrologien ser en mening i alt, også det vi andre ikke ser noen mening i som f.eks Utøya. Et personlig uhell er noe som skjer for å oppdra oss. Astrologien er en måte å få mennesker inn på rett vei hvis de har mistet retningen i tilværelsen. Men det langsiktige arbeidet må astrologen overlate til en terapeut og klienten selv. Dette meningsfortettede univers kan man godt være kritisk til. Men Zorza virket seriøs på sine premisser og han hadde god innsikt i den astrologiske vitenskap

Artikkelen er skrevet av Erik Røys
www.erikrys.origo.no