”Kjenn deg selv!”

”Menneske, kjenn deg selv og du vil bli kjent med Universet og Gudene!” sto det hogget inn ved inngangen på templet i Delfis orakelet i det gamle Hellas. Mennesket er et lite Univers (mikrokosmos) i det store Universet (makrokosmos). Alt som finnes i Universet finnes også i mennesket. Vi er hologrammer alle sammen (gr. holos = helhet, gramma/graphein = representasjon), vi er delen som inneholder helheten. Vi er en del og samtidig helheten. Gudene symboliserer ikke annet enn alle energiene som hersker sammen og samtidig i Universet.

 

Å kjenne seg selv, det var egentlig de gamle psykologiske skolers første prinsipp og krav. Vi husker fremdeles disse ord, men har mistet deres betydning. De fleste av oss tror at å kjenne oss selv betyr å kjenne våre særegenheter, våre ønsker, vår smak, våre egenskaper, våre intensjoner, etc. Men for å virkelig kjenne oss selv må vi starte med å stille oss selv noen viktige spørsmål: hvem er vi, hvor kommer vi fra, hvorfor er vi her og hvor skal vi hen?

 

For å kunne besvare disse spørsmål må vi begynne å analysere og studere oss selv grundig med hjelp av våre mentale og følelsesevner. Selvobservasjon er nøkkelordet. Det er viktig at vi observerer oss selv mens vi samtidig observerer vår ytre verden. Den ytre verden (makrokosmos) avspeiler alltid på en metaforisk måte vår indre verden (mikrokosmos). Det er en kjempe psykisk arbeid og ingen kan gjøre dette arbeidet for oss. Vi må gjøre det selv.

 

 

Kurs i Astropsykoterapi

Lengter du innover, til en dypere forståelse, til en bedre oversikt over ytre utfordringer og indre kaos - eller omvendt?

Astropsykoterapi åpner for innblikk og erkjennelser som gir deg et unikt forståelseskart over eget indre landskap. Gjennom det selvutviklingsverktøyet som denne astrologiske retningen gir deg, vil du få mulighet til i større grad å bli herre i eget hus. Med det du lærer på kurset, vil du også kunne bidra til å hjelpe og råde andre.

 

Astropsykoterapi gir deg mulighet:

 ·   til å gjenkjenne ditt potensial.

 ·   til å løse ubevisste blokkeringer som hindrer din tilværelse.

 ·   til å forstå skjebnens lover og mekanismer.

 ·   til å gjøre fremskritt i din selvrealiseringsprosess.

 

Menneskets største og viktigste oppgave burde være å bli bevisst og utvikle det man egentlig er (eget potensial). Astropsykoterapi er et utmerket verktøy for å løse denne oppgaven. APT gir oss muligheten til å gjenkjenne vår personlighetens struktur. Med hjelp av APT blir det mye lettere å forstå vår skjebne når den relateres til vår psykiske dimensjon. 

Astropsykoterapi er ikke bundet til hvilken som helst form for ideologi og kan derfor brukes som hjelpemiddel av alle leger og terapeuter og kan anvendes i hvilken som helst terapiform. APT er et effektivt verktøy for å stille en riktig og nøyaktig psykisk diagnose.

Kurset legger spesielt vekt på selvutvikling og selvrealisering. Målet med kurset er å bli bevisst på egne talenter og evner. Kurset setter fokus på blokkeringer og utfordringer som hindrer og hemmer ens selvutvikling og forteller hvordan man skal finne løsninger og alternativer til disse.

Kurset egner seg godt for den som ønsker å bli bedre kjent med seg selv eller som ønsker å kombinere astrologi med andre emner eller terapiformer. Ingen forkunnskaper er nødvendig. På kurset gjennomgår vi bl.a. de tolv stjernetegn og planeter, de tolv hus, planeter i hus, aspekter, husherskere og horoskopets tolkning med elementer, kvaliteter og m.m.

© Giuliano