Giuliano tilbyr følgende foredrag:

 

Astrologi: en beskrivelse av virkeligheten.

Hva er astrologi? Hva er et horoskop? Hvorfor er reinkarnasjon og astrologi knyttet sammen? Kan vi virkelig spå fremtiden med hjelp av astrologi? I dette foredraget skal Giuliano fortelle viktigheten av å forstå astrologiens symbolske språk, tankegang og struktur på en riktig måte. Gjennom forskjellige eksempler vil han forklare hvor nyttig astrologien er i forhold til å bli bedre kjent med oss selv. Giuliano vil også fortelle om astrologiens potensial som terapeutisk verktøy.

 

Saturn: blokkering, kompensasjon og mestring.

Saturn plassering i horoskopet forteller hvor vi ble blokkert som barn. Vi ble og blir begrenset i det livsområde hvor Saturn hersker. På grunn av denne blokkeringen blir dog alle de andre våre evner blokkert. Det er kun innenfor Saturns grenser at det har vært mulig for oss å utviklet de andre evner. I dette foredraget skal Giuliano fortelle hva Saturn i vårt fødselshoroskop symboliserer og står for. Han vil også fortelle hvordan vi skal mestre vårt eget liv og vokse fra "blokkering og kompensasjons" dynamikk.


Saturn: fra separasjon til gjenforening.

I Astrologien er Saturn den arketypen som har en essensiell betydning i våre liv. Den symboliserer tiden. Tiden skiller oss fra hver eneste ting vi har gjort, vi gjør og vi skal gjøre i livet. I virkeligheten er alt som finnes i universet tilstede i øyeblikket, her og nå, men vi trenger tid for å bli bevisst på det. Opplevelsen av tid skyldes vår bevissthet som er polar. Polaritets lov er faktisk en grunnleggende lov i universet. Bak polariteten skjuler seg enheten og bak tiden evigheten. Tiden ”krever” alltid at vi velger noe fremfor noe annet, den ene polen fremfor den andre, ”enten eller”. På dette foredraget skal Giuliano bl.a. fortelle om Saturn sine lyse og skyggesider. Han skal fortelle hvordan vi skal gå fra separasjon til gjenforening med oss selv, fra ”enten eller” til ”både og”.


De 12 evnene og deres positive utvikling.

Hva er det som styrker oss? Hva er det som har en terapeutisk og tilfredsstillende virkning i vårt liv? Det er: glede, kjærlighet, sport, spill, lek, hobby, kommunikasjon, trygghet, kreativitet, vennskap, frihet, nytelse, suksess, skjønnhet, estetikk, og mye mer. Alle disse evner er noe vi blir født med og er vårt potensial. Det er dog veldig viktig at vi utvikler våre evner på en reel måte. I dette foredraget vil Giuliano fortelle hva som skjer med våre evner når vi ikke utvikler dem, eller når vi utvikler dem på en ureell måte. Han skal fortelle hva vi skal gjøre for å utvikle dem på en positiv og konstruktiv måte for å kunne glede oss selv og andre. Han vil også fortelle noen positive virkninger når vi utvikler alle våre evner.

 

Astrologi og helse

Astrologi er et utmerket verktøy for å se sammenhengen mellom fysiske symptomer og psykiske konflikter. De energiene (planeter) som står i konflikt med hverandre i vår psykiske struktur søker sin egen identitet i den ytre verden eller i den delen av kroppen som symbolsk korresponderer med den psykiske konflikten. En sykdom er altså en oppfordring fra vår psykiske natur til å undersøke og korrigere de aktuelle vaner, normer, handlinger og holdninger i det livsområde som korresponderer med den delen av kroppen som er blitt syk. De fleste sykdommer er et resultat av en blokkering, de er altså en konsekvens av en evne som vi ikke har utviklet og av en konflikt som vi ikke har integrert i personligheten. I dette foredraget vil Giuliano vise hvilke sykdommer vi pådrar oss, ut fra våre psykiske konflikter. Han vil fortelle hvordan vi kan utvikle våre evner og integrere våre psykiske konflikter slik at vi kan opprettholde likevekten og harmonien i oss, for å kunne leve et sunt og godt liv.

 

Astrologi og kjærlighet 

De evnene som vi ikke lever ut på en korrekt måte avspeiles også i våre nære relasjoner. Vanskeligheter i parforhold og ekteskap er ikke annet enn metaforer for konflikter i vår indre verden som driver oss til å finne en løsning. Vi kan dog løse en konflikt kun når både vi og vår partner blir bevisst på den spesifikke konflikten og når vi kan diskutere den på en åpen og ærlig måte. Valg av vår partner er absolutt betinget av det livsområde hvor vi er blokkert. Dette betyr at vi bruker en ”filter” hver gang vi velger en partner. Denne filter gjør at vi ikke persiperer vår partner slik han/hun er, men slik vi vil ha og bruke ham/henne. Det er kun etter å ha utviklet våre evner og integrert våre konflikter at vi tiltrekker en partner som passer til oss. I dette foredraget vil Giuliano vise hvilken partner vi velger ut fra våre konflikter. Han vil fortelle hvordan vi kan utvikle våre evner og integrere våre psykiske konflikter slik at vi kan tiltrekke en partner som passer til oss.