Helse & Kjærlighet - Veien til et sunt og harmonisk liv ved hjelp av astrologi
I denne boken har Giuliano satt fokus på helse og kjærlighet. Astrologisk er både sykdom og konflikter i parforhold og relasjoner noe som indikerer en mangel i vår personlighet. Det vi mangler er symbolisert av de tolv arketyper i vårt fødselshoroskop. I boken utforsker han de tolv arketyper og deres psykologiske betydning. Giuliano setter ekstra fokus på Saturn i forhold til de andre arketyper når den er blokkert. Dette fordi Saturn er den arketype som ofte forsinker og begrenser vår læreprosess, vår utvikling og vår selvrealisering. Videre i boken forteller Giuliano om sine teorier om både helse og parforhold for å forstå kilden til våre utfordringer og for å finne løsninger og alternativer. I slutten av boken forteller han om de tolv arketypene og deres virkninger på vår helse, våre relasjoner og kjærlighetsforhold.
Pris: 200,-

Astrologi - De tolv universelle arketyper og deres utviklingsprosesser
I denne boken har Giuliano satt fokus på de tolv stjernetegn, deres herskende planeter og tilsvarende hus. I boken forteller han hvilke evner de symboliserer, deres utviklingsprosesser og våre psykiske reaksjoner når vi ikke har integrert våre evner. Giuliano sin store interesse for psykologi har gjort at han har laget tolv tabeller, en tabell for hvert stjernetegn, som forteller om både evner og utviklingsprosesser som skal utvikles og om våre psykiske reaksjoner. Han har også skrevet en liste over noen stikkord om hva de tolv planetene symboliserer.
Pris: 200,-

Amore e salute - La via per una vita sana e armoniosa con l'aiuto dell'astrologia
Amore e Salute è un libro che espone e spiega in maniera approfondita e allo stesso tempo chiara e facilmente comprensibile, la correlazione tra la nostra salute e le nostre emozioni, e il modo in cui possiamo comprendere questo legame studiando la simbologia delle stelle. L'antica arte dell'astrologia ci insegna da millenni come sia possibile usare il macrocosmo come specchio del nostro microcosmo, e cioè come possiamo trovare e capire noi stessi osservando i movimenti, le qualità e gli equilibri delle stelle e dei pianeti attorno a noi. Giuliano è un maestro nel descrivere questo parallelismo tra alto e basso, tra personale e universale, e con questo libro ci svela qualche segreto su queste relazioni tra l'animo umano e l'universo.
Prezzo : 300,-